Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2020

18/05/2020 18:12

(LSO) – Ngày 14/5/2020, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2020.

Thực hiện Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1/2020 (Hội đồng kiểm tra) tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1/2020 (kỳ kiểm tra) vào các ngày 17, 18, 19/7/2020.

Thông báo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo đó, những người được tham dự kỳ kiểm tra bao gồm: người tập sự hành nghề Luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề Luật sư 06 tháng, đã tập sự hành nghề Luật sư đủ 18 tháng; những người tập sự hành nghề Luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề Luật sư 12 tháng, đã tập sự hành nghề Luật sư đủ 12 tháng; những người được giảm thời gian thực tập sự hành nghề Luật sư theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Luật Luật sư, đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề Luật sư theo quy định; những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra trước; những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các kỳ kiểm tra trước.

Trong đó, người đủ điều kiện để tham dự kiểm tra gồm: người tập sự hành nghề Luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề Luật sư theo quy định; có báo cáo quá trình tập sự hành nghề Luật sư; có nhận xét của Luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề Luật sư nơi nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật; được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề Luật sư theo quy định và đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư.

Thời gian tập sự của người tập sự hành nghề Luật sư tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1/2020 được tính từ ngày Đoàn Luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề Luật sư đến hết ngày 17/7/2020.

Các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra sẽ trải qua 2 bài kiểm tra viết và 1 bài thi vấn đáp. Trong đó, nội dung kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác; bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam…

Địa điểm tổ chức kiểm tra:
Khu vực phía Bắc (tính từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra): tham dự kỳ kiểm tra tại Hà Nội.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra và hồ sơ kiểm tra thực hành tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, điện thoại: 0243.7765685/ 776.5686 (liên hệ trong giờ hành chính).
Khu vực phía Nam (tính từ TP. Đà Nẵng trở vào): tham dự kỳ kiểm tra tại TP. HCM. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra và hồ sơ kiểm tra thực hành tại cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. HCM, số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM, điện thoại: 0286.297.8458 (liên hệ trong giờ hành chính).

Thông báo và các biểu mẫu đăng ký đính kèm:

LSO