di chúc

Những khía cạnh pháp lý của quyền hưởng dụng

18:25 13/09/2020

(LSO) – Bài viết phân tích, đánh giá những quy định về căn cứ xác lập quyền hưởng dụng và việc áp dụng những quy định này vào đời sống thực tế nhằm đáp ứng…

Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc

9:37 25/07/2020

Di chúc có thể được hiểu một cách khái quát nhất là phương tiện ghi nhận ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Người làm chứng…

Quyền của người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

22:35 28/04/2020

Để bảo vệ quyền của những người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nói riêng và quyền của những người thừa kế khác trong việc hưởng di sản thừa…

Tin mới

Tin hình

Tin Video