Thêm 2 án lệ về giải quyết vụ án dân sự áp dụng từ 15/11/2020

08/10/2020 22:39

(LSO) – Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định 276/QĐ-CA ngày 02/10/2020 về việc công bố 02 án lệ giải quyết vụ án dân sự.

Ảnh minh họa.

Theo đó, công bố 02 án lệ đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, gồm:

– Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật: Sau khi tài sản là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đã được phân chia bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì có người khác khởi kiện đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó. Trường hợp này, Tòa án không thụ lý vụ án mới. Người có yêu cầu đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định.

– Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra: Người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (bên bán) cam kết sau khi mua hóa giá nhà của Nhà nước sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cho bên mua. Bên bán đã nhận tiền và giao nhà cho bên mua nhưng sau đó Nhà nước không hóa giá và không công nhận quyền sở hữu nhà. Trường hợp này phải xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà là giao dịch dân sự có điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện của hợp đồng không thể xảy ra.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong quá trình xét xử kể từ ngày 15/11/2020.

Quyết định 276/QĐ-CA có hiệu lực từ ngày 02/10/2020.

THANH THANH