CLip: Xin vượt bất thành, nam thanh niên cầm dao chém liên tiếp vào tài xế taxi

05/05/2020 10:20

Sau khi xin vượt bất thành, nam tài xế xe khách mở cửa xe xuống gây sự rồi cầm dao chém liên tiếp vào người tài xế taxi

LSO