Phú Thọ: Vì sao phải kiểm tra, rà soát diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa?

23/05/2020 06:25

(LSO) – Thực trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập, tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã nảy sinh nhiều bất cập, thậm chí xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Nhiều diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng vào diện tích của Công ty Chè Phú Đa. Việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa được xác định là việc làm cần thiết.

Thực hiện Văn bản số 4803/UBND-KTN ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xử lý tồn tại trong quản lý, sử dụng đất theo kiến nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ tại Công ty Chè Phú Đa, ngày 25/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 3077/TNMT-TTr đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập phối hợp với Công ty Chè Phú Đa để kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa; báo cáo kết quả với UBND tỉnh Phú Thọ.

Công ty Chè Phú Đa.

Theo đó, UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn liên quan phối hợp với Công ty Chè Phú Đa tiến hành rà soát.

Tổng hợp cụ thể diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa đã được thuê, giao quản lý, sử dụng, bao gồm: diện tích Công ty Chè Phú Đa trực tiếp sử dụng; diện tích đã giao khoán, bán vườn chè cho cán bộ, công nhân viên; diện tích cho đơn vị khác thuê; diện tích liên danh, liên kết; diện tích bị lấn chiếm; diện tích đã chuyển mục đích sử dụng trái phép; diện tích đã giao, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác trùng vào diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa; diện tích đã chuyển nhượng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác; diện tích đang có tranh chấp; diện tích đã thu hồi về địa phương quản lý…

Bên cạnh đó, Văn bản số 3077/TNMT-TTr cũng nêu hướng báo cáo kết quả với UBND tỉnh Phú Thọ.

Đối với UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập, tổng hợp các nội dung nêu trên tại địa phương mình; kết quả giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã thu hồi của Công ty Chè Phú Đa bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Bên cạnh đó, phải nêu cụ thể diện tích đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê sử dụng. Trong đó, số lượng diện tích và danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê; số đã được cấp giấy chứng nhận. Diện tích đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhận đang sử dụng; danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được công nhận và cấp giấy chứng nhận. Diện tích loại đất hiện nay chưa giao đất, chưa công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào.

Cùng với đó, là những kiến nghị, đề xuất về các nội dung liên quan để quản lý chặt chẽ, hiệu quả diện tích đất của các nông trường trước đây, nay là Công ty Chè Phú Đa.

Về phía Công ty Chè Phú Đa, ngoài thể thức chung, báo cáo phải thể hiện tình hình chung của Công ty: quyết định thành lập (giấy phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư) của cấp có thẩm quyền; tổng số vốn đầu tư; số lượng cán bộ, công nhân của Công ty Chè Phú Đa (có hợp đồng lao động lâu dài và hợp đồng thời vụ); năng xuất, sản lượng chè bình quân, tình hình sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận và nộp thuế các loại) 03 năm liền kề (2016-2018)… Tổng hợp các nội dung nêu trên của cả Công ty Chè Phú Đa, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị với các cấp chính quyền, các ngành liên quan.

Đại diện các huyện Tân Sơn và Thanh Sơn cho biết, đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn liên quan phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Chè Phú Đa rà soát, lập biên bản để thống nhất cụ thể số liệu.

Riêng với UBND huyện Yên Lập, ngày 24/3/2020 đã ban hành Văn bản số 364/UBND-TNMT báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn. Theo đó, diện tích đất Công ty Chè Phú Đa quản lý, sử dụng không hiệu quả, để các hộ dân xâm lấn, sử dụng ổn định từ trước đến nay là 868.224,4m2.

Còn theo lãnh đạo Công ty Chè Phú Đa, việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất là mong muốn lâu nay của Công ty. Tuy nhiên, việc kiểm tra, rà soát không chỉ tiến hành trên sổ sách, giấy tờ, mà cần thực hiện đo vẽ trên thực địa. Việc này được xác định là khá tốn kém. Công ty đang phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn của các địa phương khẩn trương thực hiện. 

Công ty chè Phú Đa được thành lập năm 2000 trên cơ sở liên doanh với Công ty Foodstuff Trading Baghdad – Iraq.
Để có nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc liên doanh chế biến, sản xuất chè, ngày 05/02/2002, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định số 570/QĐ-UB về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty Chè Phú Sơn, Xí nghiệp Chè Tân Phú, Xí nghiệp Chè Thanh Niên để giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Chè Phú Đa.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin.

QUỐC HƯNG – THÀNH LONG