Luật sư Việt Nam

Luật sư Việt Nam những mốc son trên chặng đường chông gai

17:40 02/10/2020

(LSO) – Bảo vệ quyền con người, bình đẳng, công bằng trong hoạt động tư pháp là những nguyên tắc quan trọng với bất cứ Quốc gia nào trên con đường xây dựng Nhà nước…

Tình đồng nghiệp Luật sư Việt Nam quyết định vị thế Nghề Luật sư

14:57 17/09/2020

(LSO) – Tình đồng nghiệp của Luật sư không phải tự nhiên mà có, tình đồng nghiệp của Luật sư đi vào đời sống của giới Luật sư khi và chỉ khi mỗi Luật sư…

Tin mới

Tin hình

Tin Video